Personal Data Protection Law Application Form | Salkım Forest Products
PERSONAL DATA PROTECTION LAW APPLICATION FORM

6698 PERSONAL DATA PROTECTION LAW APPLICATION FORM

General Remarks

Personal data owners (applicant) defined as the person concerned in the Personal Data Protection Law No.6698 (KVKK) are granted the right to make certain requests regarding the processing of their personal data in Article 11 of the KVK Law.

1. Application Method

Application in person (Applicant must come with personal ID) or Registered Letter.
Application address: Ikitelli Keresteciler Sitesi 19.Sok. No: 22-24 34306 Başakşehir - İstanbul.
Information to be Specified in Application Submission: "Request for Information within the Scope of Personal Data Protection Law" will be written on the envelope.

2. Application Method

With the Electronic Mail Address that was previously reported to our company and registered in our company's system

Application Address: kvkkbilgi@salkimorman.com.tr

Information to be Specified in Submission of Application: "Request for Information within the Scope of the Law on Protection of Personal Data" will be written in the subject part of the e-mail. A signed copy of the application form must be attached to the e-mail.

You can download the file to be attached here.

3.Application method

By completing our online application form below

PDPL INFORMATION REQUEST FORM

PERSONAL DATA PROTECTION LAW APPLICATION FORM

Ad Soyad
TC Kimlik Numarası
Telefon Numarası
E-posta
Adres
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz
Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz
* 9 + 4 = ?
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Talepleriniz ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından başvurunuz nedeniyle zorunlu olarak işlenmektedir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yükleniyor