KVKK Bilgi Talebi | Salkım Orman
KVKK BİLGİ TALEBİ

6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

Kişisel veri sahibi İlgili Kişi aşağıda yer alan şekillerde başvuruda bulunabilir.

1. BAŞVURU YÖNTEMİ

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat kimliği ile gelmesi gerekir) ya da iadeli Taahhütlü Mektup

Başvurunun Yapılacağı Adres : İkitelli Keresteciler sitesi 19. Sok. No:22-24 34306 Başakşehir/ İstanbul

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi : Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

2. BAŞVURU YÖNTEMİ

Şirketimize daha önce bildirdiği ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta Adresi ile 

Başvurunun Yapılacağı Adres : kvkkbilgi@salkimorman.com.tr

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi : E-Postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru formunun imzalı bir kopyasının e-postaya eklenmesi gerekmektedir.

Eklenecek dosyayı buradan indirirebilirsiniz.

3. BAŞVURU YÖNTEMİ

Aşağıdaki online başvuru formumuzu doldurarak.

KVKK BİLGİ TALEBİ FORMU

Ad Soyad
TC Kimlik Numarası
Telefon Numarası
E-posta
Adres
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz
Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz
* 4 + 3 = ?
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Talepleriniz ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından başvurunuz nedeniyle zorunlu olarak işlenmektedir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yükleniyor