Sertifikalar | Salkım Orman
Sertifikalar

Kalite bilincimiz, müşteri gereksinim ve beklentilerini karşılarken; üst yönetimden alt düzeyde çalışanlara kadar kalite bilinci'nin varlığını her alanda uygulama üzerine odaklanmıştır.

Sertifikalarımız

 • FSC®
  FSC® belgesi, orman ürünleri üreten, işleyen, dağıtımını yapan veya dönüştüren bir firmada CoC (koruma ve gözetim zinciri) yönetim sisteminin uygulandığını göstermek amacıyla FSC® tarafından akredite edilmiş, bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından ilgili FSC® standardına göre yapılan denetimler sonucunda firmaya verilen belgedir.
 • ISO 27001
  Kuruluşların kendilerinin ve müşterilerinin gizli bilgilerini güvende tutmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini garanti altına alan ISO belgesidir.
 • OHSAS 18001
  İşçi sağlığı ve iş güvenliği, bir iş yerinde çeşitli işlerin yapılması sırasında, çeşitli nedenlerle, çalışanların sağlığına zarar verebilecek kaza ve benzeri olaylardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı kurmak için, sistemli bir şekilde tehlikelerin ve risklerin tespit edilmesi ve bu tehlikelerin ve risklerin bir daha yaşanmaması için yeterli önlemlerin alınması çalışmaları kastedilmektedir.
 • ISO 9001
  ISO 9001 Belgesi, ilgili kuruluşun ürettiği ve müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerinin, uluslararası alanda kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini göstermiş olmaktadır. Dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesidir.
 • ISO 14001
  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim ve hizmet sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001; bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. Çevre Yönetim Sistemi'nin kurulmasındaki amaç, kuruluşların faaliyetleri sırasında doğal kaynak kullanımı azaltılarak, toprağa, havaya ve suya, kısaca çevreye verebilecekleri zararların en aza indirilmesi için yapılacak çalışmaları belirlemektir.
 • ISO 45001
  İşçi sağlığı ve iş güvenliği, bir iş yerinde çeşitli işlerin yapılması sırasında, çeşitli nedenlerle, çalışanların sağlığına zarar verebilecek kaza ve benzeri olaylardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı kurmak için, sistemli bir şekilde tehlikelerin ve risklerin tespit edilmesi ve bu tehlikelerin ve risklerin bir daha yaşanmaması için yeterli önlemlerin alınması çalışmaları kastedilmektedir.
Yukarı Çık
Yükleniyor